Oficjalna strona Gminy Ustronie Morskie
Pogoda:  częsciowe zachmurzenie6.1°C,1018hPa pd.-zach. 27.0km/hwilgotność powietrza91%
Ustronie Morskie
Dofinansowano z UE
Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne MORKA
Trasy Turystyczne w gminie Ustronie Morskie
Partnerzy Gminy Ustronie Morskie
Budowa ścieżki rowerowej
Konkurs fotograficzy
Spotkanie na Nadbrzeżnej
Dożynki 2007 Ustronie Morskie
Ilość odwiedzin:
5544502

Standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Standardy współpracy administracji publicznej w Gminie Ustronie Morskie
z organizacjami pozarządowymi

 
 
Gmina Ustronie Morskie realizując projekt „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że przyjmuje poniże standardy jako obowiązujące we współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 
Preambuła
 
Uznając współpracę pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik sprawczy rozwoju gminy i społeczeństwa obywatelskiego, 
 
Uznając zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 
Świadomi potencjału organizacji pozarządowych w zakresie realizacji wielu zadań publicznych, istotnych części składowych polityk publicznych, 
 
Przekonani o rolach i znaczeniu organizacji pozarządowych dla rozwoju gminy i życia jej mieszkańców przyjmujemy poniższe standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 
Standardy
1.      Samorząd i organizacje pozarządowe informują się wzajemnie o wszelkich danych oraz działaniach mających wpływ na kształt i wdrażanie polityk publicznych
2.      Samorząd oraz organizacje pozarządowe współpracują przy wdrażaniu polityk publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz mieszczą się w domenach statutowej działalności i zainteresowania organizacji pozarządowych
3.      Główną formą udziału organizacji pozarządowych w ich współpracy z samorządem przy wdrażaniu polityk publicznych jest głównie realizacja przez nie określonego zakresu usług publicznych.
4.      W celu określenia zakresu usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz w celu realizacji innych form wdrażania polityk publicznych uczestniczą one w tworzeniu głównych dokumentów określających te polityki.
5.      Dla sprawnego i efektywnego wdrażania polityk publicznych samorząd i organizacje pozarządowe wspólnie określają ramy i formy ich współpracy w tym zakresie.
6.      W celu prawidłowej realizacji zasad, celów i standardów współpracy samorządu Gminy
z organizacjami pozarządowymi, w tym wzajemnego informowania się obu stron o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, Wójt powołuje pełnomocnika Wójta do spraw organizacji pozarządowych oraz zapewnia obsługę administracyjną dla realizacji przyjętego zadania.
7.      Za utrzymywanie kontraktu z gminą odpowiedzialne są osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub inne osoby upoważnione do działania w jej imieniu. W przypadku innych zorganizowanych grup mieszkańców za utrzymywanie kontaktu z gminą odpowiedzialni są upoważnieni przedstawiciele tych grup.
8.      Przekazywane informacje sporządzane są w sposób czytelny i zrozumiały dla adresatów (odbiorców).
9.      Stosowane są takie formy i instrumenty komunikacji, które gwarantują przekaz informacji
i potwierdzenie ich odbioru. Wymiana informacji odbywa się kanałami preferowanymi przez organizacje.
10.   System dystrybucji informacji zapewnia powszechny, równy, efektywny i tani dostęp do niej oraz daje możliwość kolportowania informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty, głównie samorząd, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.
11.   Przekazywanie informacji następuje w terminie umożliwiającym adresatom zapoznanie się
z nimi oraz właściwe skorzystanie z informacji.
12.   Samorząd Gminy nadaje konsultacjom rangę stałej formy partycypacji społecznej
13.   Samorząd Gminy w konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przyjmuje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
14.   Wójt Gminy zapewnia obsługę administracyjną niezbędną dla organizacji konsultacji społecznych
15.   Samorząd Gminy deklaruje wolę ustanowienia szerokiego spektrum spraw, które będą poddawane konsultacjom społecznych
16.   Samorząd Gminy dba o zapewnienie jak najlepszych warunków dla przeprowadzania konsultacji społecznych oraz o udział w nich jak najszerszego grona podmiotów, zwłaszcza zaś mieszkańców i organizacji pozarządowych
17.   Samorząd Gminy deklaruje wolę edukowania i szerokiego informowania mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych o problematyce konsultacji społecznych w celu zwiększenia ich efektywności oraz wytworzenia subiektywnego odczucia u uczestników konsultacji, ich współudziału w decydowaniu o sprawach ważnych dla gminy.
18.   W celu usprawnienia realizacji zaplanowanych w procesie konsultacji działań i czynności oraz dla oceny stopnia realizacji przyjętych dla konsultacji założeń i celów zostanie przeprowadzony monitoring i ewaluacja systemu konsultacji.
19.   Samorząd Gminy informuje opinię publiczną o wszystkich zgłoszonych w toku konsultacji opiniach oraz stanowisku, jakie wobec nich zajął, uzasadniając je w przypadku ich odrzucenia.
 
oferta nieruchomości
Kalendarz wydarzeń
 <<czerwiec 2020>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Aktualności    |    O Gminie    |    Władze Gminy    |    Zamówienia    |    Ogłoszenia    |    Nieruchomości    |    Turystyka    |    Rada Gminy    |    Sport i rekreacja    |    Noclegi    |    Kontakt    |    Przetargi

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
sekretariat@ustronie-morskie.pl, www.ustronie-morskie.pl

Noclegi:

www.fajnewczasy.pl/noclegi/ustronie_morskie

www.fajnewczasy.pl/noclegi/sianozety

www.czasnadmorze.pl

Polecamy: Zobacz oferty nieruchomość nad morzem sprzedaż ziemia i grunty inwestycyjne. Zobacz również aktualne przetargi nieruchomości nad morzem